Projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1
Realizacja na terenie:
Gminy Chorkówka, Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Jasła, Gminy Jasło, Gminy Jedlicze, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków


W Gminie Dębica zakres realizowanego projektu obejmuje wymianę 136 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe oraz 19 kotłów na biomasę
.

Podpisano umowę na montaż 34 kotłów na biomasę

Podpisanie umowy

W dniu 26.10.2020r. podpisano umowę na wymianę istniejących źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie: Gminy Dębica, Miasta Jasła oraz Gminy Jasło. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast  w imieniu Wykonawcy - Piotr Rakoczy, Prezes Zarządu oraz Grzegorz Rakoczy, Członek Zarządu, reprezentujący konsorcjum firm: Rakoczy Stal
Sp. z o.o. ze  Stalowej Woli i Rakoczy Sp. j. z Niska.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem: demontaż dotychczasowego źródła ciepła, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji źródeł ciepła w domach prywatnych należących do osób fizycznych oraz przeszkolenie użytkowników. Wartość robót 661 454,40zł brutto.

Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne.• Informacja własna • październik 2020 •