Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych

 

Projekt

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”  
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020,

III osi priorytetowej Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza,

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych.


Projekt obejmuje modernizację przestarzałych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych  oraz wielorodzinnych, w tym:
- montaż 37 kotłów na biomasę,
- montaż 882 kotłów na gaz,
- budowa 32 wymiennikowni ciepła sieciowegoKoszty realizacji projektu

Całkowita wartość projektu 17,7 mln zł
Wydatki kwalifikowane 6,3 mln zł
Wkład własny 3,9 mln zł

Dofinansowanie ze środków europejskich

dofinansowanie UE 13,9 mln złCele Projektu:

Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych.

 

Zakres realizowany w poszczególnych gminach

 

Gmina Chorkówka – wymiana 21 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe


Gmina Dębica - wymiana 136 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe oraz 19 kotłów na biomasę


Miasto Dębica - wymiana 101 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe oraz 21 węzłów ciepłowniczych


Gmina Jasło -  wymiana 133 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe oraz 7 kotłów na biomasę


Miasto Jasło -  wymiana 220 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe oraz 11 kotłów na biomasę a także 11 węzłów ciepłowniczych w budynkach wspólnot mieszkaniowych


Gmina Jedlicze - wymiana 92 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe


Gmina Pilzno - wymiana 73 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe


Gmina Żyraków - wymiana 106 źródeł ciepła opalanych węglem na kotły gazowe


Jednostka realizująca projekt

ADRES

Godziny pracy

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO (mapka dojazdu)
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023

e-mail: jrp@wisloka.pl.

poniedziałek
7.30-15.30
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

 

Kierownik projektów 13  443 70 22
Zespół ds. Technicznych: 13  443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: 13  443 70 26
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych: 13  443 70 21