Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych,

Projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Realizacja na terenie: Gminy Chorkówka, Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Jasła, Gminy Jasło, Gminy Jedlicze, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków

oraz

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji,

Projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2

Realizacja na terenie: Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Jasła, Gminy Jasło, Gminy Jedlicze, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


 

Jednostka realizująca projekt

ADRES

Godziny pracy

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO (mapka dojazdu)
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023

e-mail: jrp@wisloka.pl.

poniedziałek
7.30-15.30
wtorek
7.30-15.30
środa
7.30-15.30
czwartek
7.30-15.30
piątek
7.30-15.30

 

Kierownik projektów 13  443 70 22
Zespół ds. Technicznych: 13  443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: 13  443 70 26
Zespół ds. Administracyjno–Prawnych: 13  443 70 21