Projekt: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1
Realizacja na terenie:
Gminy Chorkówka, Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Jasła, Gminy Jasło, Gminy Jedlicze, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków

Umowa na wymianę 903 kotłów w domach prywatnych

Podpisanie umowy

W dniu 18.01.2021r. w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na wymianę istniejących źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Wójt Gminy Żyraków, natomiast w imieniu Wykonawcy, firmy Sanito Sp. z o.o., z Warszawy umowę podpisał Piotr Jacewicz, Wiceprezes Zarządu.

Inwestycja realizowana na terenie gmin: Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Miasto Jasło, Jasło, Jedlicze, Pilzno i Żyraków obejmuje:

 • demontaż dotychczasowego źródła ciepła, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji źródeł ciepła, w tym systemu odprowadzania spalin, w domach prywatnych należących do osób fizycznych, na podstawie projektów wykonawczych, dla których Zamawiający ma zapewniony nadzór autorski w następujących ilościach:

  -instalacje kotłów gazowych – 775 szt.
  -instalacje węzłów cieplnych – 2 szt.

 • wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej, demontaż dotychczasowego źródła ciepła, dostawę niezbędnych Urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych Instalacji źródeł ciepła , w tym systemu odprowadzania spalin, w domach prywatnych należących do osób fizycznych w następujących ilościach:

  -instalacje kotłów gazowych – 128 szt.
  -instalacje węzłów cieplnych – 1 szt.
  oraz przeszkolenie użytkowników wszystkich wykonanych instalacji.

Wartość robót to 12 669 993,18 zł brutto.

Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne. Szacuje się, że wymiernym wynikiem realizacji Projektu będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 22 393,34 [tony równoważnika CO2], natomiast roczny spadek emisji pyłu PM-10 – 152 694,06 [kg/rok].

Podpisanie umowyPodpisanie umowy• Informacja własna • styczeń 2021 •

Podpisano umowę na montaż 34 kotłów na biomasę

Podpisanie umowy

W dniu 26.10.2020r. podpisano umowę na wymianę istniejących źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie: Gminy Dębica, Miasta Jasła oraz Gminy Jasło. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast  w imieniu Wykonawcy - Piotr Rakoczy, Prezes Zarządu oraz Grzegorz Rakoczy, Członek Zarządu, reprezentujący konsorcjum firm: Rakoczy Stal
Sp. z o.o. ze  Stalowej Woli i Rakoczy Sp. j. z Niska.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem: demontaż dotychczasowego źródła ciepła, dostawę niezbędnych urządzeń i materiałów, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji źródeł ciepła w domach prywatnych należących do osób fizycznych oraz przeszkolenie użytkowników. Wartość robót 661 454,40zł brutto.

Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne.• Informacja własna • październik 2020 •

Rozpoczyna się budowa kolejnych wymiennikowni w mieście Jaśle

Podpisanie umowy

W dniu 16.09.2020r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisane zostały trzy kolejne umowy na wykonanie zadań związanych z budową wymiennikowni ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Jasła, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Wójt Gminy Żyraków, natomiast Wykonawcę, firmę „Instalator” S.c. z Jasła reprezentował Tomasz Biernacki, Współwłaściciel.
Zakres projektu w części dotyczącej budynków wielorodzinnych obejmuje budowę 11 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi w częściach wspólnych budynków należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła. Podpisane umowy dotyczą realizacji następujących zadań:
- Część IV – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 220 kW w budynku wielorodzinnym,
w Jaśle przy ul. Franciszkańskiej 1 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów pomiarowych zlokalizowanych na klatkach schodowych włącznie.
Wartość robót to 264 841,54zł brutto.
- Część V – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 230 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Słowackiego 5 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów pomiarowo regulacyjnych zlokalizowanych na klatkach schodowych włącznie.
Wartość robót to 260 215,87zł brutto.
- Część IX – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 185,60 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Słowackiego 8 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów regulacyjnych zlokalizowanych w mieszkaniach włącznie.
Wartość robót to 380 377,29zł brutto.
Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne..


• Informacja własna • wrzesień 2020 •

Budowa wymiennikowni ciepła w Jaśle - podpisano kolejne umowy.

Podpisanie umowy

W dniu 11.09.2020r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisane zostały trzy kolejne umowy na wykonanie zadań związanych z budową wymiennikowni ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Jasła, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Wójt Gminy Żyraków, natomiast w imieniu Wykonawcy, firmy Novum Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna, umowę podpisał Stanisław Markiewicz, Właściciel.
Zakres projektu w części dotyczącej budynków wielorodzinnych obejmuje budowę 11 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi w częściach wspólnych budynków należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła. Podpisane umowy dotyczą realizacji następujących zadań:
- Część II – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 130 kW w budynku wielorodzinnym,
w Jaśle przy ul. Lenartowicza 23 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów pomiarowych zlokalizowanych na klatkach schodowych włącznie.
Wartość robót to 137 941,87zł brutto;
- Część VI – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 103,4 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Słowackiego 14 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów pomiarowo regulacyjnych zlokalizowanych w mieszkaniach włącznie.
Wartość robót to 212 203,34zł brutto.
- Część X – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 179 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Mickiewicza 3 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów pomiarowo regulacyjnych zlokalizowanych w mieszkaniach włącznie.
Wartość robót to 284 887,29zł brutto.
Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne.


• Informacja własna • wrzesień 2020 •

Podpisane kolejne umowy na budowę wymiennikowni ciepła w Jaśle

Podpisanie umowyW dniu 23.07.2020r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisane zostały kolejne dwie umowy na wykonanie zadań związanych z budową wymiennikowni ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Jasła, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Wójt Gminy Żyraków, natomiast Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne INSBUD z Jasła reprezentował  Jerzy Piątek, właściciel firmy.
Zakres projektu w części dotyczącej budynków wielorodzinnych obejmuje budowę 11 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi w częściach wspólnych budynków należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła. Podpisane umowy dotyczą realizacji następujących zadań:
- Część III – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 130 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Franciszkańskiej 2 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów pomiarowych zlokalizowanych na klatkach schodowych włącznie.
Wartość robót to 117 008,59 zł brutto;
- Część VII – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 81,20 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Kościuszki 31 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów regulacyjnych zlokalizowanych w mieszkaniach włącznie.
Wartość robót to 129 156,85 zł brutto.
Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne.


• Informacja własna • lipiec 2020 •

Podpisane pierwsze umowy na budowę wymiennikowni ciepła w Jaśle

Zdjęcie z podpisania umowy

W dniu 08.07.2020r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisane zostały dwie pierwsze umowy na wykonanie zadań związanych z budową wymiennikowni ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Jasła, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Marek Rączka, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku, Wójt Gminy Żyraków, natomiast Wykonawcę, konsorcjum firm: ECORESBUD Sp. z o.o. z Jasła oraz Rafał Nowak - Usługi  Wodno-Kanalizacyjne C.O. i GAZ z Łężyn reprezentował Zbigniew Palacz, Prezes Zarządu firmy ECORESBUD.
Zakres projektu w części dotyczącej budynków wielorodzinnych obejmuje budowę 11 wymiennikowni ciepła sieciowego wraz z instalacjami odbiorczymi w częściach wspólnych budynków należących do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Jasła. Podpisane umowy dotyczą realizacji następujących zadań:
- Część I – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 129,10 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Kościuszki 53 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów.
Wartość robót to 288 603,76zł brutto;
- Część VIII – budowa węzła ciepłowniczego o mocy 137,60 kW w budynku wielorodzinnym, w Jaśle przy ul. Kościuszki 57 wraz z instalacją rozdzielczą (centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda użytkowa), w części wspólnej budynku - do węzłów regulacyjnych zlokalizowanych w mieszkaniach włącznie.
Wartość robót to 312 426,94zł brutto.
Głównym celem realizowanego projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne.


• Informacja własna • lipiec 2020 •

Podpisano umowę na wykonanie usługi Inspektora Nadzoru

Logo Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

W dniu 25.11.2019r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została z przedstawicielem firmy ASCALOR Sp. z o.o. z Wiązownicy umowa na świadczenie przez Wykonawcę usług Inspektora Nadzoru dla Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę reprezentował Arnold Stempak, Prezes Zarządu.

 

Wartość usługi to 98 769,00 zł brutto.

 


• Informacja własna • listopad 2019 •

Informacja o Wykonawcy dokumentacji projektowej

W dniu 20 listopada 2019r. podpisana została  umowa na wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Wojciech Staniszewski, Członek Zarządu Związku, natomiast w imieniu Wykonawcy Zdzisław Ostasz, Prezes Zarządu ZDI Sp. z o.o. z Zamościa.
Wartość usługi to 208 770,36zł brutto.
Wykonawcą dokumentacji projektowej jest:

Firma: ZDI Sp. z o.o.
ul. Kiepury 6
22-400 Zamość

• Informacja własna •listopad 2019 •

Podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie

Szanowni Mieszkańcy
Miło nam poinformować Państwa, że Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w imieniu Gmin:  Chorkówka, Dębica, miasto Dębica, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Pilzno i Żyraków podpisał Umowę na dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, i tym samym rozpoczęto jego realizację.
Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie 882  instalacji kotłów gazowych, 37  kotłów na biomasę oraz 21 węzłów ciepła w domach prywatnych a także wykonanie 11 węzłów ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych. Obszar realizacji zadania obejmuje gminy: Chorkówka, Dębica, miasto Dębica, Jasło, miasto Jasło, Jedlicze, Pilzno i Żyraków.


W chwili obecnej rozpoczynamy podpisywanie Umów uczestnictwa w Projekcie z Mieszkańcami, którzy złożyli Deklaracje uczestnictwa w Projekcie i zostali zakwalifikowani do Projektu. Indywidualny termin  podpisania umowy zostanie przekazany telefonicznie każdemu Mieszkańcowi przez pracownika Urzędu Gminy. Wzór Umowy do zapoznania się, jest dostępny na stronie internetowej Gminy oraz poniżej. Treść umowy jest obligatoryjna i nie podlega indywidualnym negocjacjom, a zasady uczestnictwa w Projekcie są takie same dla wszystkich Mieszkańców.
We wrześniu ogłoszono przetargi na Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej oraz na Inspektora Nadzoru dla Projektu. Planowany okres wykonywania projektów dla realizacji Inwestycji to październik 2019 – styczeń 2020 r.
W tym czasie będzie się z Państwem kontaktował Wykonawca dokumentacji technicznej wykonawczej (Projektant), który wykona uzgodnienia projektowe w Państwa budynku mieszkalnym pod kątem lokalizacji nowego źródła ciepła i prac koniecznych do wykonania w celu jego podłączenia.
Zakres dokumentacji projektowej (w przypadku wymiany starego kotła na kocioł gazowy) nie będzie obejmował doprowadzenia gazu do miejsca włączenia nowego kotła. Prace te, jak również wszystkie związane z tym, a niezbędne do wykonania, formalności w szczególności: warunki rozbudowy instalacji gazowej i pozwolenie na budowę, należy wykonać do czasu montażu nowego kotła. Miejsce montażu nowego kotła zostanie wskazane podczas uzgodnień projektowych.
Okres rzeczowej realizacji Projektu tj. montażu źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych szacujemy, że rozpocznie się w II kwartale 2020 r. i potrwa do końca II kwartału 2021 r.
W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Urzędu Gminy i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki służą pomocą.

Załączniki:

• Informacja własna • wrzesień 2019 •

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 28.05.2019r. w Rzeszowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 17,7 mln zł.
Projekt realizowany będzie na terenie ośmiu gmin: Gminy Chorkówka, Miasta Dębica, Gminy Dębica, Miasta Jasła, Gminy Jasło, Gminy Jedlicze, Gminy Pilzno, Gminy Żyraków.   

 


• Informacja własna •maj 2019 •

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedz

TUTAJ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

 1. Jakie koszty poniosę za kocioł gazowy ?

 2. Do tej pory podgrzewam ciepłą wodę kotłem węglowym w zbiorniku 150 l. czy w ramach wymiany kotła dostanę nowy zasobnik na ciepłą wodę ?

 3. Obecnie nie mam instalacji gazowej w budynku, do kiedy muszę ją wykonać ?

 4. Posiadam instalację gazową tylko do przygotowywania posiłków, do kiedy muszę rozbudować instalację i doprowadzić do miejsca montażu nowego kotła ?

 5. Kotły jakiej firmy będą montowane ?

 6. Jak długą gwarancją będą objęte kotły ?

 7. Czy będzie można sterować kotłem gazowym z telefonu komórkowego ?

 8. Instalacja centralnego ogrzewania funkcjonuje w systemie otwartym, czy muszę dokonać przeróbek na system zamknięty ?

 9. Jaki jest założony (szacowany) koszt instalacji kotła na gaz /biomasę ?

 10. Co jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie ?

 11. Czy instalacja centralnego ogrzewania wewnątrz budynku jest dofinansowana ?

 12. Dlaczego opłaca się wziąć udział w projekcie i skorzystać z dofinansowania ?

 13. Moja instalacja była wykonana 15 lat temu – system grawitacyjny z obiegiem otwartym, duże średnice rur, żeliwne grzejniki. Czy konieczna jest modernizacja instalacji dla prawidłowej pracy kotła ?

 14. Mój dom nie jest ocieplony. Czy opłaca się wymienić kocioł z węglowego pozaklasowego na gazowy ?

 15. Czy piec będzie jedno czy dwu funkcyjny ?

 16. Czy piec musi być zlokalizowany w starej kotłowni ?

TUTAJ znajdzisz odpowiedzi

• Informacja własna •